а

10.12.2008. ДАН ЉУДСКИХ ПРАВА – Обележавајући Дан људских права заменик Заштитника грађана је са сарадницима обишао општину Топола и са председником општине разговарао о расељавању Рома из нехигијенског насеља у центру општине. Заменик је посетио и локалне Роме и њихову НВО „Ђурђевак“.

 

08.12.2008. Састанак са представницима Румуна у Овчи – Заменик Заштитника грађана Горан Башић и саветница у Стручној служби Зорица Зелен разговарали су са представницима Румуна насељених у Овчи. Разговор је био посвећен проблемима у вези са најављеним планским насељавањем Рома из градских насеља у Овчу у којој су традиционално настањени Румуни.

 

28.11.2008. Заштитник грађана је почео са прикупљањем података о остваривању права националних мањина у локалним самоуправама. Институцијама и установама у 68 вишеетничких градова и општина упућени су упитници који се односе на различите аспекте остваривања права националних мањина. Циљ је да се на основу прикупљених и проверених података установи базе података о остваривању права националних мањина као основа за планирање и предузимање како активности за унапређење заштите права националних мањина, тако и добра управа у мултиетничким локалним заједницама.

 

14.11.2008. Заменик Заштитника грађана др Горан Башић обавио је разговоре у Новом Пазару са представницима општинске самоуправе у вези са остваривањем права бошњачке националне мањине. Заменик заштитника грађана је разговарао и са представницима школских управа новопазарских основних школа и Гимназију.

 

13.11.2008. „ПРОБЛЕМИ У ОБРАЗОВАЊУ НА ЈЕЗИЦИМА МАЊИНА“ - Заштитник грађана је одржао састанак с представницима Националних савета националних мањина посвећен проблемима образовања на језицима националних мањина.

 

10.11.2008. КОВАЧИЦА - Заменик Заштитника грађана за права националних мањина др Горан Башић посетио је вишеетничку општину Ковачица и у основним школама у којима се настава предаје на језицима националних мањина разговарао са наставницима и представницима школске управе.