а

Стручна служба Заштитника грађана прима притужбе грађана у ромским насељима

Број притужби упућених Омбудсману од грађана ромске националности је, упркос томе што је њихов социјално-економски положај неповољан, а приступ институцијама отежан, изузетно мали. Настојећи да допринесе ефикаснијем остваривању и заштити права грађана припадника ромске националне мањине стручна служба Заштитника грађана је почела да, у складу са својим могућностима и надлежностима, повремено прима притужбе и у појединим ромским насељима. Рад у ромским наељима који би требало да се у наредној години прошири и на друге градове и општине, почеће у београдским насељима Котеж и Раковица.

 

21.12.2010. Заменик заштитника грађана о социјално-економском положају Рома

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић говорио је 21. децембар 2010. године на трибини Дипломатског форума студената Факултета политичких наука посвећеној социјално-економском положају Рома. Проблеми Рома се неће решити само на основу листе добрих намера и жеља већ сузбијањем структурног сиромаштва, дискриминације и укључивањем Рома у социјални живот – школовање, запошљавање, јавни живот. Усвајање појединих закона и приступање иницијативама за унапређење проблема Рома даће успех уколико се усвоје акциони планови, обезбеде средства и оспособе институције спремне и посвећене да их спроведу.


13.12.2010. О учешћу Рома у јавној управи

Начелница Одељења за права националних мањина Виолета Ћорић учествовала је на конференцији „Учешће Рома у јавној управи“, која је одржана 13. децембра 2010, године у Палати Србије, коју су организовали Центар за права мањина и Београдски центар за људска права, уз подршку делегације Европске уније у Србији.

Конференцији су присуствовали представници републичких органа и цивилног друштва и разговарано је о учешћу и повећању видљивости образованих Рома и Ромкиња у државним институцијама, остваривању права националних мањина на равномерну заступљеност у органима државне управе и изазовима у остваривању права припадника ромске националне мањине.

 

11.12.2010. Заменик заштитника грађана о праву на службену употребу језика и писама националних мањина

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић говорио је о праву на службену употребу језика и писама националних мањина на семинару „Положај и улога националних мањина у Србији: улога и овлашћења националних савета“. Семинар је, у Зрењанину организовао Београдски фонд за политичку изузетност с циљем да допринесе унапређењу рада и остваривања надлежности Националног савета словачке националне мањине. Заменик Заштитник грађана је представио извештај о остваривању права на службену употребу језика у Србији који је припремљен на основу истраживања у мултиетничким градовима и општинама у Србији. Суштина његовог излагања се односила на то да су, упркос уставно-правној заштити права на службену употребу језика и писама националних мањина, присутни проблеми како на нормативном, тако и на друштвеном плану који не дозвољавају пуну примену овог права. Препоруке које је Заштитник грађана упутио државним органима и органима појединих јединица локалне самоуправе требало би да допринесу унапређењу стања, али потпуни напредак се може остварити само уз пуну одговорност администрације за примену права и подизања нивоа друштвеног фонда знања кроз одговарајућу образовну и културну политику.

 

10.12.2010. Заменик Заштитника грађана др Горан Башић говорио о заштити људских и мањинских права у Димитровграду

Поводом обележавања 10. децембра Међународног дана људских права у Димитровграду је у организацији Заштитника грађана одржан округли сто о заштити људских и мањинских права. Скуп на коме су учествовали представници Националног савета бугарске националне мањине, локалне самоуправе, Савета за међунационалне односе Скупштине Општине Димитровград, и представници невладиних организација, поздравио је заменик Заштитника грађана за права националних мањина др Горан Башић и председник општина Димитровград Веселин Величков.

Др. Башић је у уводном излагању говорио о улози институције Заштитника грађана у остваривању и заштити људских и мањинских права.

Начелница у Одељењу за права националних мањина у институцији Заштитника грађана Вилета Ћорић, упознала је присутне о пракси Заштитника грађана на унапређењу заштите и остваривања права националних мањина.

Учесницима округлог стола обратила се и заменица Покрајинског омбудсмана Војводине Ева Вукашиновић, која је говорила о правном и институционалном оквиру забране дискриминације у правном систему Републике Србије.

У просторијама Националног савета бугарске националне мањине Стручна служба Заштитника грађана организовала је јуче разговор са грађанима и пријем притужби на незаконит или неправилан рад органа управе на штету остваривања загарантованих права грађана Димитровграда.

 

07.12.2010. На међународном научном скупу Промене идентитета, културе и језика Рома у условима планске социјално-економске интеграције, заменик Заштитника грађана Горан Башић је одржао уводно предвање „Друштвене вредности и промене идентитета Рома“.

 

06.12.2010. Заменик Заштитника грађана Горан Башић разговарао је с Ароном Чонком председником Скупштине општине Ада о проблемима у вези с остваривањем права националних мањина у Војводини, након примене Закона о националним саветима националних мањина.

 

06.12.2010. Студијска посета делегације Савета националних мањина

delegacija bih12

Заменик Заштитника грађана Републике Србије за права националних мањина др Горан Башић примио је данас студијску делегацију Савета националних мањина Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. Чланови Савета, које је предводио председавајући Савета Неџад Јусић, посебно су се интересовали за кршење права по основу националне припадности, пошто у БиХ није пракса да се грађани обраћају притужбом државним институцијама из ове области

Др Башић је нагласио да Заштитник грађана до сада није имао директних притужби на оспоравање националног идентитета од стране државе, али је било угрожавања колективних и индивидуалних права припадника националних мањина. Такође, указао је да се питањима дискриминације које се не врше од стране државе, бави нова независна државна институција, Повереник за заштиту равноправности.

Заменик републичког омбудсмана и чланови делегације су се сложили да су у државама, некадашњим републикама Југославије, демократије тек у развоју, и да би регионални приступ питањима права националних мањина у овим државама умногоме унапредио ову област.

 

05. - 06.11.2010. Заменик заштитника грађана Горан Башић учествовао је у раду округлог стола посвећеног развоју локалне демократије у мултиетничким општинама у моравичком, мачванском и колубарском округу, који је организовао Центар за истраживање етницитета.

 

08.10.2010. Сарадња Заштитника грађана са медијима НВО и националним саветима Рома и Албанаца са југа Србије

goran u bujanovcu

Учесници Округлог стола у организацији Заштитника грађана, невладине организације, медији и представници националних савета националних мањина Рома и Албанаца са подручја Бујановца, Прешева и Медвеђе, подржали су јуче у Бујановцу иницијативу Заштитника грађана о успостављању још тешње сарадње у циљу остваривања и поштовања људских и мањинских права.

Заменик Заштитника грађана за права националних мањина др Горан Башић је подсетио присутне да је управо на југу Србије Заштитник грађана отворио прву и једину канцеларију ван свог седишта у Београду, која већ неколико месеци успешно ради и прима притужбе грађана из Бујановца, Прешева и Медвеђе: “Оно што желимо је да сарадњом са медијима, невладиним организацијама па и националним саветима националних мањина приближимо функционисање и надлежности институције Заштитника грађана грађанима југа Србије, како би лакше остваривали своја људска и мањинска права. У досадашњем раду имамо позитивна искуства са медијима и невладиним организацијама који су Заштитнику грађана често сигнализирали на случајеве повреде права грађана“, рекао је др Горан Башић.

Учесници округлог стола такође су изразили спремност да сопственим ангажовањем приближе институцију омбудсмана грађанима југа Србије.У раду округлог стола учествовала је и заменица Покрајинског омбудсмана Војводине Ева Вукашиновић.

 

05.10.2010. У јавној расправи у Уставном суду Србије посвећеној Закону о црквама и верским заједницама који је предмет оцене Суда учествовали су заменик Заштитника грађана др Горан Башић и мр Роберт Сепи, помоћник генералног секретара.

 

05.10.2010. Делегација Европске комисије против расизма и нетолеранције Савета Европе у посети Заштитнику грађана

ecri 510

Заменик Заштитника грађана Горан Башић са сарадницима разговарао је са делегацијом Европске комисије против расизма и нетолеранције Савета Европе (ECRI), у саставу Gün Kut (Турска), Kryzstof Motyka  (Пољска) i Aline Usanase (Руанда) о питањима расизма, нетолеранције и примени препорука Комисије из надлежности Заштитника грађана донетих у Извештају Комисије из 2008. године.

Заменик Заштитника грађана за права националних мањина упознао је представнике ЕЦРИ са надлежностима и овлашћењима Заштитника грађана и досадашњом праксом и искуствима у раду по притужбама грађана, наводећи карактеристичне случајеве из области права националних мањина. Истакао је да се кроз успостављену сарадњу са јавном администрацијом најбоље реализују препоруке, мишљења и ставови које доноси Заштитник грађана.

Горан Башић је нагласио да ће у предстојећем периоду рад заменика Заштитника грађана бити усмерен ка достизању уједначеног нивоа заштите и унапређења људских и мањинских права у читавој Србији кроз културну, образовну и медијску политику, систем мониторинга и специјалног извештавања и унапређење нормативног оквира.

 

27.09.2010. Потребе и могућности унапређења положаја ромских координатора у Србији

SDC11773 1SDC11777 1

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић са сарадницима, одржао је данас радни састанак са представницима Канцеларије за спровођење Стратегије за унапређивање положаја Рома, Канцеларије за инклузију Рома АП Војводине, Националног савета ромске националне мањине, канцеларија ОЕБС и УНДП, као и ромским координаторима у Београду. Тема састанка се односила на потребе и могућности унапређења положаја ромских координатора у Србији у циљу заштите и унапређивања права ромске популације. Представници Министарства за људска и мањинска права, Министарства за државну и локалну самоуправу и Министарства рада и социјалне политике, који су претходно потврдили своје учешће, нису присуствовали данашњем састанку, што је изазвало негодовање присутних.

Побољшање положаја ромских координатора у Србији, захтева свобухватно сагледавање њихове функције и статуса, изјавио је др Горан Башић и нагласио да се овако значајна питања могу решавати само сарадњом са ресорним министарствима.

У дискусији која је уследила, представљени су значајни резултати у досадашњем раду ромских координатора, пре свега у решавању проблема ромске популације, али и тешкоће са којима се свакодневно сусрећу у свом раду и ангажовању. Потврђена је значајна улога ромских координатора у заштити људских права, како на локалном нивоу, тако и у сарадњи са другим институцијама надлежним за примену и спровођење Националне стратегије Рома и акционих планова у локалним самоуправама. С обзиром на значајну улогу коју обављају у локалној самоуправи, указано је на потребу јачања капацитета и сарадње са свим надлежним институцијама и ефикасније комуникације у оквиру мреже ромских координатора.

 

24.09.2010. Горан Башић, заменик Заштитника грађана учествовао је у раду семинара посвећеном положају развоја локалне демократије у вишеетничким локалним самоуправама. На семинару, који је организовао Центар за истраживање етницитета Горан Башић је говорио о Препоруци заштитника грађана упућеној јединицама локалне самоуправе са мешовитим саставом становништва у вези с радом и положајем савета за међунационалне односе.

 

21.09.2010. Заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је с госпођом Драганом Соломон, шефицом Одељења за медији Мисије ОЕБС-а у Србији о положају медија на језицима националних мањина у Србији.

 

20.09.2010. Заменик Заштитника грађана разговарао је са представницима Исламске заједнице у Србији муфтијом новосадским Решадом еф. Плојовићем, Енесом еф. Свраком, главним имамом и кординатором за веронауку у Прибоју и Џавидом еф. Прељевићем, кординатором за верска питања у Тутину.

 

17.09.2010. Заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је с академиком Тибором Варадијем у вези с остваривањем права на службену употребу језика националних мањина у Србији.

 

16.09.2010. Заменик Заштитника грађана др Горан Башић одржао је у клубу Самоуправе Срба у Будимпешти предавање: „Заштита и примена права националних мањина у Србији“.

 

15.09.2010. У вези с притужбама које је у име грађана Заштитнику грађана поднела НВО „Санџачки одбор за људска права“ из Новог Пазара, заменик Заштитник грађана др Горан Башић је разговарао са госпођом Семихом Качар и притужиоцима.

 

04.-05.09.2010. Заменик Заштитника грађана др Горан Башић учествовао је у раду округлог стола посвећеном питању међунационалних односа који је организовала НВО „Група 484“ у Врању. На скупу је било речи о положају локалних омбудсмана и локалних савета за међунационалне односе.

 

02.08.2010.

Jabuka

Заменик заштитника грађана др Горан Башић и заменица Покрајинског омбудсмана Ева Вукашиновић посетили су банатско село Јабуку и након разговора са мештанима упозорили су јавност да су страх и неповерење још увек основна обележја међуетничких односа након нереда и расистичких напада на Роме половином јуна. Заштитник грађана Саша Јанковић је након извештаја свог заменика предузео активности које су резултирале посетом Председника Србије господина Бориса Тадића и Заштитника грађана Јабуци током којег је јавности послата јасна порука да је неопходно да се уложи много напора како би се постојеће стање превазишло и успоставили пређашњи односи.

 

30.07.2010. Институцију Заштитника грађана посетила је делегација младих из Бујановца и Прешева. Са њима је разговарао заменик Заштитника грађана др Горан Башић који их је упознао са радом, надлежностима и поступцима у вези са заштитом и стањем људских и мањинских права. У разговору је учествовала и Ева Вукашиновић, заменица Покрајинског омбудсмана, која је указала на рад Покрајинског омбудсмана и примере добре праксе и проблеме у вези с радом на заштити људских права у АП Војводина.

 

30.07.2010. Заменик Заштитника грађана др Горан Башић и Ева Вукашиновић, заменица Покрајинског омбудсмана поново су посетили село Јабука и разговарали са грађанима, представницима месне самоуправе и полицијске станице. Након више од месец дана од нереда и напада на Роме, страх и неповерење су основна осећања која преовладавају у међусобним односима грађана.

Стање међунационалних односа у Јабуци није повољно и неопходно је да надлежне институције и други државни органи предузму мере како би се ублажиле и отклониле последице насиља и кршења људских права и предузму активности које доприносе сузбијању расизма и шовинизма. Занемаривање овог проблема и препуштање његовог решавања искључиво мештанима и локалној самоуправи, није начин који гарантује решења и резултате који су у интересу грађана.

 

19.07.2010. Заменик Заштитника грађана др Горан Башић присуствовао је у Врању потписивању програма ПРОГРЕС којим Влада Србије, Европска комисија и Влада Швајцарске настоје да подстакну развој у 25 општина у јужној и југозападној Србији.

 

24. и 25.06.2010.  Део Стручне службе Заштитника грађана је 24. и 25. јуна радио у Неготину настојећи да приближи ову институцију Неготинцима, разговара са њима, прикупи притужбе и да са представницима локалне самоуправе, невладиних организација, медија и служби која врше јавна овлашћења у Неготину размотри остваривање људских и мањинских права. Поред јавних састанака који су одржани у згради Општине и простору Одбора за људска права на којима је било речи о могућностима увођења институције општинског Заштитника грађана и оснивања Општинског савета за међунационалне односе разговарано је с неколико десетина грађана.

Извештај

 

21.06.2010. Заменик Заштитника грађана Горан Башић: Сузбијање узрока расизма и шовинизма и спречавање њиховог испољавања није у надлежности локалне самоуправе, већ ствар општег односа државе према сложеним проблемима вишеетничког и вишеверског друштва.

Јабука није локални проблем

Горан Башић, заменик заштитника грађана Републике Србије, професор на Факултету за правно политичке студије у Новом Саду.

С пра­вом се по­ста­вља пи­та­ње да ли др­жав­на и јав­на упра­ва по­се­ду­ју ка­па­ци­те­те за упра­вља­ње мул­ти­ет­нич­ким дру­штвом.

Оси­ро­ма­ше­ње, кон­флик­ти, рас­пад ин­сти­ту­ци­о­нал­ног си­сте­ма, ком­плек­сне, а че­сте про­ме­не вред­но­сног си­сте­ма усло­ви­ли су спе­ци­фич­ну дру­штве­ну дез­о­ри­јен­та­ци­ју ко­ја по­вре­ме­но из­не­дри об­ли­ке дру­штве­ног по­на­ша­ња за ко­је се ве­ро­ва­ло да су пре­ва­зи­ђе­ни или ко­ји ни­су би­ли свој­стве­ни гра­ђа­ни­ма Ср­би­је. По­след­њи ме­ђу њи­ма ра­си­зам ко­ји се ових да­на ис­по­ља­ва у ба­нат­ском се­лу Ја­бу­ка, ука­зу­је на мно­штво про­бле­ма на ко­је др­жа­ва и дру­штво мо­ра­ју бр­зо од­го­во­ри­ти. У су­прот­ном, пла­ши­мо се да „слу­чај Ја­бу­ка” не­ће би­ти изо­ло­ван, ру­жан при­мер не­до­стој­ног дру­штве­ног по­на­ша­ња.

По­вод за не­тр­пе­љи­вост де­ла ме­шта­на Ја­бу­ке пре­ма ком­ши­ја­ма Ро­ми­ма је то­ли­ко тра­ги­чан да му ни­је би­ла по­треб­на до­дат­на не­сре­ћа. Су­коб вр­шња­ка окон­чан је нај­го­ре мо­гу­ће – је­дан од њих је уби­јен, дру­ги мла­дић је уби­ца. Ме­ђу­тим, ова тра­ге­ди­ја ни­је би­ла по­вод за пре­и­спи­ти­ва­ње окол­но­сти ко­је су до­ве­ледо то­га да се чар­ке ма­ло­лет­ни­ка све че­шће окон­ча­ва­ју су­ро­вим об­ра­чу­ни­ма и уби­стви­ма. На­про­тив, усло­ви­ла је но­ва на­си­ља и нај­стра­шни­ју за­ме­ну те­за – ин­сти­ту­ци­о­нал­на ин­ди­ви­ду­ал­на од­го­вор­ност за учи­ње­но кри­вич­но де­ло за­ме­ње­на је улич­ним зах­те­ви­ма за ко­лек­тив­ном од­го­вор­но­шћу и по­зи­ви­ма на линч не­ду­жних.

Нај­че­шће пи­та­ње ко­је се ових да­на по­ста­вља је од­го­вор­ност над­ле­жних др­жав­них и ло­кал­них ор­га­на у ве­зи с про­те­сти­ма и њи­хо­вим то­ком. Не ума­њу­ју­ћи зна­чај овог пи­та­ња,од­го­вор­ност и евен­ту­ал­не про­пу­сте над­ле­жних ор­га­на чи­ни нам се да се овог пу­та су­о­ча­ва­мо с по­ја­вом чи­ја ру­ши­лач­ка сна­га пре­ва­зи­ла­зи по­сту­па­ње са­мо јед­ног др­жав­ног ор­га­на. Шта­ви­ше, утвр­ђу­ју­ћи чи­ње­ни­це до­ћи ће­мо до за­кључ­ка ко­ји ука­зу­је на то да ни­је би­ло бит­них про­пу­ста др­жав­них ор­га­на:мла­дић ко­ји је по­чи­нио уби­ство је при­тво­рен, по­диг­ну­та је оп­ту­жни­ца и не­ма сум­ње да ће суд до­не­ти пре­су­ду у скла­ду са за­ко­ном; про­те­сти гра­ђа­на су се од­ви­ја­ли у спе­ци­фич­ним окол­но­сти­ма, пу­ним емо­ци­ја ко­је су би­ле објек­тив­на пре­пре­ка по­ли­ци­ји да по­сту­пи у скла­ду са за­ко­ном и оне­мо­гу­ћи одр­жа­ва­ње ску­па ко­ји ни­је при­ја­вљен у скла­ду са за­ко­ном; нај­зад ка­да је до­шло до ра­си­стич­ких ис­па­да по­ли­ци­ја је при­ве­ла оне за ко­је сма­тра да су од­го­вор­ни, по­диг­ну­та је при­прав­ност и пред­у­зе­те су ме­ре које би тре­ба­ло да до­при­не­су ус­по­ста­вља­њу ло­кал­не без­бед­но­сти (из­ме­шта­ње по­ли­циј­ске ста­ни­це у Ја­бу­ку, при­ку­пља­ње до­ка­за и др.); ту­жи­лац је хра­бро под­нео кри­вич­ну при­ја­ву ука­зу­ју­ћи на кри­вич­но де­ло иза­зи­ва­ња ра­сне, на­ци­о­нал­не и вер­ске мр­жње. Не­ма раз­ло­га да сум­ња­мо у то да ће суд, у скла­ду са за­ко­ном и не­при­стра­сно до­не­ти пре­су­ду уте­ме­ље­ну на чи­ње­ни­ца­ма и до­ка­зи­ма.

Са ста­но­ви­шта по­ступ­ка мо­же се при­го­во­ри­ти у ве­зи с тим да су не­ке рад­ње и ак­тив­но­сти МУП-а и ло­кал­не са­мо­у­пра­ве мо­гле да бу­ду бр­же и да је ко­му­ни­ка­ци­ја ме­ђу њи­ма тре­ба­ло да бу­де ја­сни­ја, али чак и да је то би­ло про­фе­си­о­нал­ни­је оба­вље­но про­блем с ко­јим смо се сви су­о­чи­ли не би био от­кло­њен. На­и­ме, ис­по­ље­ни ра­си­зам ни­је ста­ње ло­кал­не све­сти и не­кон­тро­ли­са­них емо­ци­ја већ дру­штве­на по­ја­ва ко­ја се спо­ра­дич­но али кон­стант­но ја­вља у раз­ли­чи­тим об­ли­ци­ма, у раз­ли­чи­тим де­ло­ви­ма Ср­би­је.

Су­зби­ја­ње узро­ка ра­си­зма и шо­ви­ни­зма и спре­ча­ва­ње њи­хо­вог ис­по­ља­ва­ња ни­је у над­ле­жно­сти ло­кал­не по­ли­циј­ске упра­ве или ло­кал­не са­мо­у­пра­ве већ ствар оп­штег од­но­са др­жа­ве пре­ма сло­же­ним про­бле­ми­ма ви­ше­ет­нич­ког и ви­ше­вер­ског дру­штва. С пра­вом мо­же­мо по­ста­ви­ти пи­та­ње да ли др­жав­на и јав­на упра­ва по­се­ду­ју ка­па­ци­те­те за упра­вља­ње мул­ти­ет­нич­ким дру­штвом. Устав­на ре­ше­ња, за­сно­ва­на на ме­ђу­на­род­ним стан­дар­ди­ма за­шти­те људ­ских и ма­њин­ских пра­ва, при­ме­ње­на у без­и­деј­ном и ха­о­тич­ном си­сте­му за­кон­ских и под­за­кон­ских ме­ра уре­ђе­ња по­ло­жа­ја гра­ђа­на при­пад­ни­ка на­ци­о­нал­них ма­њи­на,усло­вља­ва но­ву дру­штве­ну дез­о­ри­јен­та­ци­ју ко­ја јед­на­ко по­га­ђа ве­ћи­ну и ма­њи­не. Оту­да, упр­кос устав­ним ре­ше­њи­ма, за­ко­ни­ма, уред­ба­ма, ин­сти­ту­ци­ја­ма, си­сте­му ма­њин­ских са­мо­у­пра­ва и при­зна­ва­њу ко­лек­тив­них пра­ва и ме­ра по­зи­тив­не дис­кри­ми­на­ци­је, де­ло­ва­њу мно­го­број­них не­вла­ди­них ор­га­ни­за­ци­ја, не­за­ви­сним ме­ди­ји­ма, нај­зад и ус­по­ста­вља­њу не­за­ви­сних др­жав­них и по­кра­јин­ских ор­га­на за­ду­же­них за за­шти­ту људ­ских и ма­њин­ских пра­ва, ет­нич­ка дис­тан­ца се не сма­њу­је, а ла­тент­не ме­ђу­ет­нич­ке не­тр­пе­љи­во­сти и пред­ра­су­де су и да­ље чвр­сто уко­ре­ње­не и пре­пре­ка су раз­во­ју.

Оту­да је „слу­чај Ја­бу­ка” по­вод за пре­и­спи­ти­ва­ње ак­ту­ел­ног кул­тур­ног и обра­зов­ног си­сте­ма, ме­ди­ја и дру­гих ве­ли­ких си­сте­ма ко­ји би тре­ба­ло да во­де ра­чу­на о дру­штве­ној ста­бил­но­сти, ин­те­гра­ци­ји свих и ус­по­ста­вља­њу по­ве­ре­ња ка­ко ме­ђу гра­ђа­ни­ма, та­ко и у ин­сти­ту­ци­је. Уко­ли­ко се пре­не­брег­не по­тре­ба за рас­пра­вом о иден­ти­фи­ко­ва­њу и ја­сном озна­ча­ва­њу про­бле­ма ко­ји код гра­ђа­на бу­де ре­ак­ци­је и осе­ћа­ња шо­ви­ни­зма и ра­си­зма, а дру­штве­на тра­ге­ди­ја у Ја­бу­ци се све­де на ло­кал­ни про­блем, пла­шим се да овај слу­чај не­ће би­ти по­след­њи, као што ни­је био ни пр­ви у на­шем дру­штве­ном жи­во­ту.

 

16.06.2010.

Jabuka

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић и Ева Вукашиновић, заменица Покрајинског омбудсмана обишли су Роме у селу Јабука с којима су разговарали о догађајима проузроковани након трагично окончаног сукоба вршњака. Разговори су обављени и са председником Савета МЗ Јабука, градоначелницом Панчева, начелником Полицијске управе и Вишим јавним тужиоцем која је лица која су предводили нападе на Роме оптужила за кривично дело распиривања расне, националне и верске мржње.

Саопштење: Јабука

 

14.06.2010. О статусу имиграната у централно-европским и балканским државама и проблемима који се у вези с тим рефлектују на стање људских права у Србији говорио је др Горан Башић на конференцији Удружења омбудсмана медитеранских земаља.

 

11.06.2010. Унапређење сарадње и начина заједничког поступања по притужбама један је од приоритета Републичког и Покрајинског Омбудсмана закључено је на састанку заменика Заштитника грађана др Горан Башића са Покрајинским омбудсманом др Дејаном Јанчом и његовом заменицом Евом Вукашиновић.

 

10.06.2010. Заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је у Неготину са председником општине др Влајком Ђорђевићем и другим представницима локалних власти о остваривању људских и мањинских права, односно могућностима установљавања општинског омбудсмана и Савета за међунационалне односе. Уз подршку локалне самоуправе Заштитник грађана ће 24. и 25. јуна организовати дане Омбудсмана у Неготину. Сарадници у Стручној служби Заштитника грађана ће тих дана примати притужбе грађана (Кнез Михаилова 22), а биће одржан и округли сто о стању људских права.

Извештај Неготин

 

07.06.2010. Проблеми остваривања и примене Стратегије за интеграцију Рома и акционих планова које су донели надлежни државни органи у вези са решавањем питања становања, образовања, здравствене и социјалне заштите и запошљавања Рома били су повод за разговор заменика Заштитника грађана др Горана Башића са представницима агенција УН у Србији.

 

03.06.2010. Представници Заштитника грађана разговарали су са ресорним начелницима у МУП Републике Србије у вези са проблемима уписа података у путне исправе и образложења решења полицијских управа и станица о одбијању захтева за стицање пребивалишта на територији РС Србије.

 

24. – 28.05.2010. Одељење за права националних мањина Стручне службе Заштитника грађана боравило је у четвородневној студијској посети Мађарској. Студијска посета, коју је подржала Мисија ОСЦЕ у Србији, имала је за циљ стицање специфичних знања и размену искустава у вези са остваривањем и заштитом људских и мањинских права. У оквиру студијске посете разговори су вођени са Омбудсманом за националне мањине, у канцеларији Омбудсмана за људска права, Повереником за поступање по притужбама на рад полиције, ранијим омбудсманима РМ, Одбором за људска права, националне мањине и верске заједнице Парламента Мађарске, државним секретаром у кабинету премијера задуженим за права националних мањина, али и са представницима српске, словачке, ромске и немачке мањинске самоуправе и заменицом градоначелника Печуја.

 

12.05.2010.

Razgovor sa gradonacelnikom N. Pazara

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са градоначелником Новог Пазара о потребама оснивања градског Заштитника грађана и градског Савета за међунационалне односе. Заменик је обавестио господина Махмутовића о могућностима стручне помоћи граду Новом Пазару у вези са установљавањем и радом ових тела.

 

11.05.2010.

Dodela nagrade

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић, добио је награду Бошњачког националног вијећа (Национални савет бошњачке националне мањине у Србији) Рифат Бурџевић Тршо, која се додељује институцијама и појединцима који су допринели заштити и развоју људских права и мултикултуралности. Господин Башић је награду примио 11. маја 2010. године у Новом Пазару, на свечаности, приређеној поводом „Дана заставе“, званичног празника Националног савета бошњачке националне мањине у Србији.

Захваљујући на награди, заменик Заштитника грађана др Горан Башић је истакао да је за његов рад, али и институције Заштитника грађана значајно, а и велики је подстрек, када грађани препознају да посао који обављају доприноси њиховом напретку и квалитетнијем животу. У том смислу награда коју му је доделила бошњачка мањинска самоуправа јесте част, али и подстицај за даљи рад.

 

07. - 09.05.2010. Представници Заштитника грађана учествовали су у раду регионалног округлог стола „Ефикасније учешће етничких група рањивих на расну дискриминацију у јавном животу Западног Балкана“.

Представници омбудсмана и невладиних организација свих земаља Западног Балкана представили су законске оквире заштите и остваривања индивидуалних и колективних права националних мањина, стратегије и постигнуте резултате и проблеме у њиховој примени са циљем проналажења одговора, какве стратегије, политике и акциони планови су потребни да би се у пракси унапредила заштита права националних мањина, индивидуална и колективна права и посебно заштита и унапређење положаја припадника националних заједница Рома, Египћана и Ашкалија, њихово учешће у процесу одлучивања на локалном нивоу, мере за превенцију и борбу против дискриминације на расној основи и за јачање положаја и права жена припадница ових заједница.

Округли сто је одржан од 7 - 9. маја, Струга, у организацији Савеза Балканских Египћана и уз подршку Европске комисије.

 

30.04.2010. Заменик председника Савета за међунационалне односе, Фехмија Бејић посетио је канцеларију Заштитника грађана у Медвеђи и у разговору са Виолетом Ћорић, начелницом Одељења за права националних мањина, истакао добре међунационалне односе и указао на проблеме грађана приликом заказивања термина и предаје захтева за издавање личних докумената, као и потребу решавања питања запошљавања припадника албанске заједнице. Договорено је да Савет за међунационалне односе иницира доношење одлуке СО Медвеђа о ослобађању од плаћања таксе приликом подношења захтева промене уписа личних података у матичне књиге, што ће унапредити остваривање права грађана на упис имена и презимена у личним исправама на албанском језику и писму.

 

27.04.2010. Заменик Заштитника грађана др Горан Башић излагао је на тему досадашњих активности Заштитника грађана у области унапређења рада државне и јавне управе на округлом столу „Корупција и људска права – успостављање везе“, који је организовао Фонд за отворено друштво у Медија центру. Заменик Заштитника грађана је кроз специфичне методе рада које институција примењује, попут, рада на притужбама грађана, давање мишљења и препорука, истакао и значај остваривања сарадње са државним органима, ради повећања видљивости и отворености рада управних органа и органа локалне самоуправе и јачања свести грађана о остваривању права. Нагласио је, такође, да у борби против корупције, подаци који су од јавног значаја морају бити, у складу са Законом, доступни грађанима.

Циљ одржавања округлог стола био је усмерен ка могућностима јачања капацитета цивилног друштва у спречавању и елиминацији корупције, како невладиних организација, које се превасходно баве истраживањима и борбом против корупције, тако и оних чија је мисија усмерена ка борби за људска права.

На округлом столу говорили су и др Слободан Бељански, члан Одбора Агенције за борбу против корупције, др Хулио Баћио Тераћино, стручњак Међународног савета за људска права и др Дејан Миленковић, доцент Факултета политичких наука.

 

26.04.2010. Стручњаци Одељења за права националних мањина Заштитника грађана разговарали су са представницама организације Praxis, које су изнеле своја вишегодишња искуства заступања грађана у поступцима добијања личних докумената пред надлежним органима. У разговору је истакнут значај ангажовања свих надлежних институција у процес унапређења нормативних решења, да би се обезбедио ефикаснији поступак накнадног уписа чињенице рођења у матичну књигу рођених, као основе добијања личних докумената, посебно припадника ромске заједнице и у том смислу, договорена је даља сарадња. Такође, с обзиром да је повећан број притужби поднетих Заштитнику грађана, због не остваривања права грађана на пријаву пребивалишта, разговарано је и о потреби усвајања нових законских решења у тој области.

 

17. 04.2010. Заменик Заштитника грађана Горан Башић говорио је на конференцији „Стратегије за политичку партиципацију Рома на Западном Балкану“ коју је организовао Форум социјалиста и демократа Европског Парламента о: а) стању и мерама укључивања Рома у јавни живот; б) повећавању њиховог утицаја на решавање проблема који се поред социјално економских аспеката интеграције, односе и на очување и заштиту идентитета; и ц) актуелним проблемима у процесу избора мањинских самоуправа у Србији.

Програм

 

16.04.2010. Представнице Заштитника грађана, Одељења за права националних мањина, начелница Виолета Ћорић и Јелена Ивановић, присуствовале су округлом столу „Одржива решења за интерно расељене Роме, Ашкалије и Египћане и политике за унапређивање реинтеграције Рома који су репатријацијом враћени у Србију“, који је у организацији Министарства за људска и мањинска права и ОЕБС, одржан у Београду, 16. априла 2010.године.

Протеклих година је учињен значајан напредак, међутим,  дискусија учесника је указала, да је за положај ових грађана, приступ правима и њихову одрживу интеграцију  у Србији, неопходно предузети додатне мере и активности на свим нивоима.

Посебну пажњу, са становишта Заштитника грађана,  потребно је посветити унапређењу законских решења и поступка остваривања права на лична документа ових грађана, као основне претпоставке остваривања свих осталих људских и мањинских права и слобода, односно,  поступка накнадног уписа чињенице рођења у матичну књигу рођених и пријаве пребивалишта.

 

08.04.2010. Др Рајко Ђурић, виши саветник Заштитника грађана: "Поводом 8. априла, Међународног дана Рома"

rajko djuric

Међународни дан Рома, 8. април, установљен је 1971. године, на првом светском конгресу те етничке заједнице, чија би се историјска судбина могла исказати речима: народ без дома и без гроба. Како сведочи историја, Роми су око 800 година били жртва сурових прогона и дискриминације. Почев од 15. века, када је почео да се диже “крст расизма” у Европи, многи од њих су, на основу исконструисаних оптужби, завршили на том крсту. Најзад, уследио је холокауст, у чијој су историји и енциклопедији најобимнија и најпотреснија поглавља о јеврејским и ромским жртвама. Ако се последице тих претходних варварских столећа занемаре, онда је тешко, готово немогуће објаснити и разумети зашто је положај те националне мањине сличан, често истоветан у европским земљама, иако оне показују различити степен политичке, привредно-економске, друштвене и културне развијености. С друге стране, однос према Ромима и „њиховим проблемима” показује да није још преовладало уверење према којем је истина увек на страни оних који су најмање повлашћени. Нигде, па ни у нашој земљи, иако је Београд седамдесетих и осамдесетих година прошлог века био „светионик” идеја и иницијатива за решавање проблема Рома не само у бившој Југославији, већ и у Европи. Након застрашујућих последица о којима сведочи историјско искуство, сваки облик дискриминације мора изазвати забринутост, поготово дискриминација у образовању, које је саставни део просвећености и представља – како се често чује – „излаз из зачараног круга” Рома.

Од многобројних случајева који показују појаву дискриминације у нашим школама, најдрастичнија је изјава једног психолога (!) који је запослен у једној специјалној београдској основној школи:

„Ми психолози резултате тестова интелигенције ромске деце, између себе, тј. интерно зовемо цигански IQ. То значи, да они на нашим белим тестовима показују ретардираност“.

Изјави овог психолога, који тврди да је „законом покривен када је у питању коефицијент интелигенције ромске деце” и да „на тестовима они не могу постићи већи збир од 70, што их сврстава у групу лако ретардираних”, додајемо коментар другог психолога, који такође ради у једној специјалној школи на територији Београда: „Ја питам на тесту шта ће урадити кад види дим из неке куће. Правилан одговор би био да ће позвати ватрогасце… Ромско дете по правилу одговара да треба добро да очисти пећ на ложење или боље намести чунак да не дими много. Онда ја морам том детету да дам нула поена на тесту.”

И, најзад, цитираћемо неуропсихијатра једног дома здравља у Новом Београду, који је „надлежан” за проблеме школовања ромске деце. „Таква деца на тесту на питање одакле се добија хлеб, одговарају ‘из контејнера’; или на питање одакле се добија млеко, кажу: ‘из радње’”. (Ова изјава подсећа на чувену анегдоту из америчких уџбеника социјалне психологије. Наиме, кад је градско дете први пут угледало коња, упитало је где му је “мотор”, док се сеоско дете, опчињено аутом, распитивало где су “ноге” од аутомобила.)Поменуте изјаве психолога, који су стекли своје дипломе на нашим универзитетима, могу бити повод и разлог за „час анатомије” специјалних школа у нашој земљи, у којима је до пре две године било више од 50 одсто ромских малишана, а ове године их је око 24 одсто! (деца већинске популације су заступљена са 2 одсто.)

С друге стране, чак и они који су под неравноправним и тешким условима стекли универзитетске дипломе или научна звања, годинама чекају на запослење, са малим изгледима да ће га уопште добити.

Могли би да се наведу разни други примери како из наше, тако из других европксих држава који сведоче како се од Рома захтевају, јавно или на скривен начин, „докази” о припадности људској врсти. Или, примери, који показују како им се навлаче на лице маске које их чине „невидљивим” или „без лица”. То призива у сећање коментар о робу једног чувеног европског мислиоца: „Роб је особа уколико се посматра у природном стању, али је он с обзиром на грађанско стање ‘без лица’.”

Та мерила из далеке историјске прошлости која се примењују на Роме у садашњости, као и целокупни положај те националне мањине, која има обележја етнокласе, довели су до тога да се „ромски проблеми” третирају све чешће као „наши”, тј. пре свега као политички и друштвени проблеми.

Међутим, треба поменути да су доношењем више закона права Рома у Србији побољшана. Да би и резултати били на нивоу закона потребно је да се они примењују и да се развијају институције које компетентно могу да брину о заштити идентитета и културе Рома. У том духу је и нова резолуција Европског парламента, којом је најављено да ће питање Рома бити све чешћа тема европских институција. Томе ће бити посвећен и Други самит европских Рома, који ће бити одржан 8. и 9. априла у Кордоби, уз учешће и наше делегације.

 

24.03.2010. У оквиру TWINNING пројекта који с циљем јачања капацитета Заштитника грађана реализују Холандски и Грчки омбудсмани одржан је стручни скуп “ПОДРШКА ЈАЧАЊУ ИНСТИТУЦИЈЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“.

Агенда ћирилица

Агенда латиница

Agenda english

 

23.03.2010. ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ – Помоћ јачању капацитета Заштитнику грађана пружају омбудсмани Грчке и Холандије чији представници су одржали тренинг за Стручну службу Заштитника грађана.

Агенда

 

16.03.2010. Заменик Заштитника грађана Горан Башић и саветница Нина Јанић учествовали су у раду састанка у Комесаријату за избеглице Владе РС на којем је Комесар предочио избеглицама из Хрватске смештеним у бившем КЦ „Планум“ да ово грађевинско предузеће жели да уђе у посед и да се морају одлучити за неко од решења предвиђених Стратегијом Владе РС о решавању статуса избеглих и расељених лица.

 

26.02.2010. Једно од уводних излагања на округлом столу „Интеркултуралност и млади“ које је организовала НВО „Група 484“ у Белој Цркви одржао је заменик Заштитника грађана Горан Башић.

 

01.02.2010. Заменик Заштитника грађана Горан Башић разговарао је поводом притужби грађана Темерина о међуетничким инцидентима са начелником Полицијске станице у Темерину и представницима НВО и других организација. Поводом ових инцидената Заштитник грађана је дао саопштење.

 

01.02.2010. МЕДИЈАЦИЈА – у општини Стара Пазова настављена је медијација поводом решавања статуса избеглица. У медијацији су учествовали сви ранији учесници, а решење проблема које се назирало током прве Медијације је угрожено нереалним очекивањем избеглица и проблемима које су предочили представници СО Стара Пазова.

 

29.01.2010. ТРИБИНЕ: „ВАЖНОСТ УЧЕСТВОВАЊА МАЊИНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ВЛАСТИ НА ЛОКАЛНОМ И ДРЖАВНОМ НИВОУ“ и “КОСОВО С ДРУГЕ СТРАНЕ – КАКО ПОСЛЕ КОНФЛИКТА“

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић учествовао је са, амбасадором Холандије Роналдом ван Дартелом, председником Српског демократског форума из Хрватске Вељком Џакулом и Петаром Милетићем секретаром Самосталне либералне странке, у дискусији на трибинама које су организовали Центра за демократију и развој југа Србије и Регионалне информативне агенције ЈУГ ПРЕСС.

 

17.01.2010. НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИК РУСИНА – Сарадница у Стручној служби ЗГ присуствовала је у Шиду централној свечаности обележавања Националног празника Русина у Републици Србији.

 

15.01.2010. МЕДИЈАЦИЈА – Заштитник грађана организовао је Медијацију у вези са случајем статуса избеглица из Хрватске смештеним у бившем КЦ Планум. Поред заменика и сарадника Заштитника грађана учесници у медијацији су били представници избеглица, Комесаријата за избеглице Владе РС, Општине Стара Пазова, ГП “Планум” и избегличких удружења. Резултат медијације је поновно укључење струје и воде у баракама у којима су смештене избеглице и оживљен дијалог између избеглица, Комесаријата и Општине Стара Пазова.

 

12.01.2010. Заменик Заштитника Горана Башића разговарао је у Старој Пазови са избеглицама у бившем КЦ „Планум“.

 

11.01.2010. Горан Башић и сараднице Виолете Ћорић и Нина Јанић разговарали су са Комесаром за избеглице господином Владимиром Цуцићем и његовом заменицом Светланом Велимировић у вези с статусом избеглица.

24.12.2009. Заменик Заштитника грађана Горан Башић разговарао је с господином Љубодрагом Павловићем, извршним директором “Планума”, у вези са обезбеђењем елементарних услова за живот избеглица смештених на поседу овог предузећа.

 

22.12.2009. Горан Башић, заменик и Нина Јанић, сарадница разговарали су са избеглицама из Хрватске смештеним у бившем КЦ “Планум” у Старој Пазови.

 

17.12.2009. СТРУЧНИ СКУП ПОПИС СТАНОВНИШТВА 2011. ГОДИНЕ И ПРОБЛЕМ ИЗЈАШЊАВАЊА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА О НАЦИОНАЛНОЈ ПРИПАДНОСТИ И МАТЕРЊЕМ ЈЕЗИКУ – Заштитник грађана након што је Мишљењем подржао амандмане посланичке групе мањина у Народној скупштини организовао је стручну расправу о проблемима изјашњавања о националној припадности на Попису 2011. На скупу се поред Заштитника грађана Саше Јанковића, говорили представници Завода за статистику РС и Балинт Пастор, народни посланик.

Агенда

Мишљења о амандманима на закон о попису

 

10.12.2009. Заменик Заштитника грађана др Горан Башић обишао је Роме, настањене у Барајеву, у насељу подигнутог за њихово збрињавање након расељавања испод моста „Газела“. У разговору са житељима насеља заменик Заштитника грађана је обавештењем да су животни услови повољнији, да деца похађају наставу, да је у систем образовања укључен и део одраслих, као и да Центар за социјални рад и општинска самоуправа улажу напоре како би се сузбили узроци сиромаштва суграђана. Међутим и даље су изражени проблеми стицања личних исправа, просторне сегрегације и запошљавања. Утолико важно је истаћи да мере које се предузимају имају смисла уколико се на њима буде истрајало и ако су праћене афирмативном акцијом која подразумевај даље унапређење услова живота и социјално-економску интеграцију.

 

25.11.2009. РАДНИ САСТАНАК ПОСВЕЋЕН ПРОБЛЕМИМА ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ ЈЕЗИКА И ПИСМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – Разговор је вођен о социолингвистичким проблемима који отежавају остваривање права на службену употребу језика и писма националних мањина.

 

23.11.2009. Начелница Одељења за националне мањине Виолета Ћорић и сарадница Нина Јанић присуствовале су састанку у Комесаријату за избеглице на коме је предложено, да представници Комесаријата, у складу с Препоруком Заштитника грађана, опет посете избеглице у КЦ и предложе им решења у вези с њиховим одрживим статусом.

Допис Комесаријату за избеглице

 

18.11.2009. Заменик Заштитника грађана Горан Башић разговарао је са Миодрагом Линтом, председником Коалиције избегличких удружења у Србији у вези са питањем статуса избеглица из Хрватске привремено смештеним у Новој Пазови у бившем Колективном центру „Планум“.

 

16.11.2009. Заменик Заштитника грађана проф. др Горан Башић говорио је на отварању регионалног онлине образовног програма Београдске отворене школе "Школа толеранције- етничке и верске заједнице у промоцији мањинских права".

 

11.11.2009. Заменик Заштитника грађана проф. др Горан Башић, говорио је на Правном факултету на представљању књига "Прилози настанку државно-црквеног права у Србији" аутора проф. др Симе Аврамовића и "Обнова српског државно-црквеног права" проф. др Милана Радуловића.

 

15.10.2009. Заштитник грађана Саша Јанковић и његов заменик задужен за права националних мањина разговарали су с Ангелом Јосифовим, председником Националног савета бугарске националне мањине и Предрагом Ивановим, директором НИП „Братство“ из Димитровграда о проблемима права на културну аутономију бугарске националне мањине.

Препорука Министарству културе

 

13.10.2009. Заменик Заштитника грађана за права националних мањина др Горан Башић, присуствовао је у Медвеђи отварању одељења Правног и Економског факултета Универзитета у Нишу.

 

10.10.2009. Семинар „ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА КРОЗ ДИРЕКТНУ САРАДЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ СА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И НЕЗАВИСНИМ ТЕЛИМА“- заменик Заштитника грађана др Горан Башић говорио је о проблемима установљавана и рада локалних независних тела и посебно Савета за међунационалне односе.

 

09.10.2009. РАЗГОВОРИ У ОПШТИНИ КУЧЕВО И БОР – заменик Заштитника грађана др Горан Башић обавио је разговоре о остваривању права припадника влашке и ромске националне мањине са челницима општинских управа, полицијским управама, представницима Националног савета влашке националне мањине, медијима и НВО.

 

30.09.2009. ПОСЕТА ОПШТИНИ МЕДВЕЂА – Разговоре о остваривању права националних мањина у општинама на југу Србије начелница Одељења за националне мањине Виолета Ћорић је наставила са представницима општинске самоуправе у Медвеђи, грађанима ове општине и представницима јавне управе и општинског суда.

 

29.09.2009. ПОСЕТА ОПШТИНИ ПРЕШЕВО – О проблемима остваривања права албанске националне мањине и другим правима грађана у општини Прешево Виолета Ћорић је разговарала са представницима општинске самоуправе и НВО.

 

28.09.2009. ПОСЕТА ОПШТИНИ БУЈАНОВАЦ – Начелница Одељења за права мањина Виолета Ћорић и сараднице су обавиле разговоре са представницима општинске управе, начелником ПУ и председником општинског суда у вези с остваривањем права на службену употребу језика и писма националних мањина.

 

24.09.2009. СЕМИНАР „ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА КРОЗ ДИРЕКТНУ САРАДЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ СА НВО И НЕЗАВИСНИМ ТЕЛИМА“ на којем су учествовали заменик Заштитника грађана Горан Башић и сараднице Љиљана Стевић и Нина Јанић. У излагању : „Улога Заштитника грађана у заштити националних мањина – ефекти подршке мултиетничким заједницама“, др Горан Башић је истакао да се Заштитник грађана залаже за развој локалне демократије и јачања локалне самоуправе те да је у том процесу важан чинилац јачање локалних заштитника грађана и тела општинских скупштина која имају извесну контролну улогу – Савет за међунационалне односе, Комисије за родну равноправност и друго.

 

18.09.2009. СЕМИНАР: „ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА КРОЗ ДИРЕКТНУ САРАДЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ СА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И НЕЗАВИСНИМ ТЕЛИМА“- Горан Башић је учествовао у раду семинара који је организовао Центар за људска права у Прибоју и говорио је о проблему остваривања права националних мањина у локалним заједницама.

 

17.09.2009. САСТАНАК С ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЛАЗАРОМ РВОВИЋЕМ И ПРЕДСЕДНИКОМ СО ВИТОМИРОМ ПЈЕВЦЕМ – О проблемима права на службену употребу језика и писама припадника бошњачке националне мањине у општини Прибој, заменик Заштитника грађана је разговарао с општинским челницима. Истога дана обављени су разговори и са представницима општинске управе у Пријепољу.

 

16.09.2009. САСТАНАК С ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ НОВОГ ПАЗАРА МЕХОМ МАХМУТОВИЋЕМ И ГРАДСКОМ САМОУПРАВОМ – заменик Заштитника грађана је са сарадницима одржао састанак с градоначелником, председницом СГ, члановима већа и одборницима на којем је поред разматрања проблема остваривања права националних мањина и међуетничких односа било речи и о социјалним и другим питањима у региону и граду Новом Пазару.

 

21.08.2009. САСТАНАК СА МАРЧЕЛ ДРАГАНОМ, СЕКРЕТАРОМ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У СРБИЈИ посвећен проблемима остваривања права на службену употребу језика румунске националне мањине у Србији.

 

20.08.2009. САСТАНАК СА СТРУЧЊАКИЊОМ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – Поводом истраживања посвећеном остваривању права на службену употребу језика и писама националних мањина сарадници Заштитника грађана обавили су разговор са Даницом Лучић.

 

20.08.2009. САСАТАНАК С ПОКРАЈИНСКИМ ОМБУДСМАНОМ – У вези са остваривањем права националних мањина и њиховом заштитом одржан је састанак с Покрајинским омбудсманом др Петром Теофиловићем и његовим замеником Золтаном Гобором.

 

10.08.2009. ПОЧЕТАК РАДА НА ПРОЈЕКТУ ПОСВЕЋЕНОМ ПРОБЛЕМИМА СЛУЖБЕНЕ УПОТРЕБЕ ЈЕЗИКА И ПИСАМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – Уз подршку ОСЦЕ Заштитник грађана је почео с реализацијом истраживања чији резултат је утврђивање правног и фактичког стања у вези с остваривањем права на службену употребу језика и писама националних мањина у Србији. Пројекат реализује Одељење за националне мањине уз помоћ доц. др Љубице Ђорђевић.

 

04.08.2009. Заштитник грађана Саша Јанковић је актом бр. 48-263/09, дел. број: 5595, донео Одлуку о образовању савета Заштитника грађана за права националних мањина. Савет Заштитника грађана за права националних мањина образовано је као стручно саветодавно тело Заштитника грађана. Чланови савета су: доц. др Љубица Ђорђевић, проф. Милан Вукомановић, проф. др Ранко Бугарски, др Славен Бачић, академик Тибор Варади и академик Војислав Становчић. Савет пружа стручну и саветодавну подршку Заштитнику грађана и , посебно, заменику Заштитника грађана за права националних мањина. Савет као колегијално тело и чланови Савета појединачно дају мишљења и предлоге, покрећу питања, разматрају ставове и преиспитују праксу, стратегију и планове институције Заштитника грађана у области права националних мањина.

 

31.07.2009. ТРИБИНА ПОСВЕЋЕНА ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ - Начелница Одељења за права националних мањина Виолета Ћорић учествовала је у раду округлог стола посвећеног проблемима социјалног становања. Округли сто је припремила НВО „Група 484“, а разматрани су проблеми садржине Закона о социјалном становању и израде Националне стратегије развоја социјалног становања.

 

17.07.2009. КОНФЕРЕНЦИЈА „ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА (ОБРАЗОВАЊЕ): КРОЗ РАД РОМСКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ МЕДИЈАТОРКИ И РОМСКИХ АСИСТЕНАТА У НАСТАВИ“

У раду Конференције учествовале су саветнице у Стручној служби Заштитника грађана Љиљана Стевић и Нина Јањић.

 

01.07.2009. Заменик градоначелника Београда Јован Кркобабић разговарао је са Заштитником грађана Сашом Јанковићем и његовим заменицима о проблемима расељавања Рома и другим социјалним и економским правима Београђана.

Заједничко саопштење Заштитника грађана и Заменика градоначелника Београда у вези са расељавањем ромских насеља

 

30.06.2009. ТРИБИНА ДЕМОКРАТСКОГ ЦЕНТРА ПОСВЕЋЕНА АКТУЕЛНИМ ПРОБЛЕМИМА РОМА У БЕОГРАДУ – Уводне речи одржали су проф. др Драгољуб Мићуновић, др Рајко Ђурић и др Горан Башић.

 

30.06.2009. ОКРУГЛИ СТО “УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСНЕ ЗАШТИТЕ И ПОЛОЖАЈА РОМА" - Министар унутрашњих послова Ивица Дачић је објаснио улогу коју МУП има у унапређењу безбедности ромске популације у Републици Србији, при чему је истакао повећање броја припадника националних мањина запослених у органима управе, а посебно у МУП-у. У раду скупа учествовала је виша саветница у Служби Заштитника грађана Љиљана Стевић.

 

11.06.2009. ПОСЕТА ОПШТИНИ ТОПОЛА – На позив председника општине Топола Драгана Јовановића стручњаци Заштитника грађана Крцун Драговић и Зорица Зелен присуствовали су представљању решења за пресељење Рома из нехигијенског насеља на одрживу локацију.

 

09.06.2009. Заменик Заштитника грађана за права припадника националних мањина Горан Башић, говорио је на трибини „Правни положај цркава и верских заједница у Србији – примена актуелних закона" коју је организовала Конрад Аденауер Фондација. На трибини су учествовали проф. др Сима Аврамовић, проф. др Милан Радуловић и др Драган Новаковић.

 

26/27.5.2009. Заштитник грађана је с заменицима и сарадницима боравио два дана у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа где су примане притужбе грађана и обављени бројни разговори са представницима општинских управа, у школама, установама којима су поверена јавна овлашћења, центрима за социјални рад, НВО, медијима.

 

12.05.2009. ЦЕКОР у сарадњи са Агенцијом за сарадњу са НВО и Националним саветом ромске националне мањине организовао је расправу у вези са планом расељавања Рома испод моста „Газела“, у којој је учествовала начелница Одељења за права националних мањина Виолета Ћорић.

 

29.04.2009. РАЗГОВОР ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА СА УЧЕСНИЦИМА СТРУЧНОГ СКУПА – Заштитник грађана и заменик Горан Башић разговарали су са учесницима скупа Нонком Богомиловом, Стеваном Бугарским, Силвом Деветаком, Срђаном Вукадиновићем, Ненадом Ђурђевићем, Драгољубом Ђорђевићем, Јованом Живковићем, Петром Ластићем, Војиславом Становчићем, Сергејом Флереом и Миланом Радуловићем о појединим питањима правног положаја и признавања цркава и верских заједница.

 

28.04.2009. СТРУЧНИ СКУП „ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА И СТИЦАЊЕ СВОЈСТВА ПРАВНОГ ЛИЦА“ - Заштитник грађана је на основу притужби грађана у вези са нерешеним статусом Јеховиних сведока и ЦПЦ урадио детаљну анализу положаја цркава и верских заједница и остваривања Закона који тај положај регулише, као и Правилника Министарства вера на основу којег непризнате цркве и верске заједнице стичу правни субјективитет. Како је реч о изузетно осетљивом питању од изузетног друштвеног значаја, Заштитник грађана је организовао стручни скуп на којем су разматрана регионална искуства и специфична питања признавања цркава и верских заједница. У раду скупа су учествовали Епископ Бачки господин Иринеј, монсињор Андрија Копиловић, Муфтија Исламске заједнице Србије Адем Зилкић, београдски имам Мухамед Јусуфсхпахић, представници других цркава и верских заједница и стручњаци: академик Иван Цвитковић, проф. др Силво Деветак, проф. др Сергеј Флере и други.

Мишљење о унапређењу правног положаја цркава

Агенда

 

25.04.2009. Заменик Заштитника грађана Горан Башић разговарао је са текстилним радницима у Новом Пазару. О проблемима радника у штрајку заменик ЗГ је разговарао и са градоначелником Мирсадом Ђерлеком.

 

20.04.2009. Дневни лист “Политика” објавио је ауторски текст заменика Заштитника грађана Горана Башића о проблемима становања Рома.

 

08.04.2009. Заштитник грађана је у емисији “Кажипрст” Радија Б92 изјавио је да "Недавно рушење ромских уџерица у нехигијенском насељу у Новом Београду није обављено у складу са правилима".

 

08.04.2009. У дневном листу “Данас” објављен је ауторски текст заменика Заштитника грађана о проблемима расељавања ромских насеља.

 

31.03.2009. САСТАНАК СА НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – заменик Заштитника грађана Горан Башић одржао је састанак с представницима националних савета националних мањина

 

26/28.3.2009. КОНФЕРЕНЦИЈА „ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ГРАЂАНСКО ДРУШТВО ЗА ОСНАЖИВАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА И ДЕМОКРАТИЈЕ У СРБИЈИ“ – Конференцију су организовали Београдска отворена школа и Хришћански културни центар, а у њеном раду је учествовала и начелница Одељења за права националних мањина Виолета Ћорић.

 

20.03.2009. МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ РАСИЗМА - Обележавајући овај дан Заштитник грађана је организовао јавни разговор са студентима Факултета за европске правно политичке студије у Новом Саду. Др Рајко Ђурић је тим поводом одржао предавање „Расизам-јуче, данас, сутра“

 

20.03.2009. Поводом Међународног дана борбе против расизма 21. марта, Заштитник грађана Саша Јанковић и грађански бранилац за град Београд Душанка Гаћеша, поднели су иницијативу Скупштини града Београда да једна основна школа у главном граду добије име по Душану Јовановићу, четрнаестогодишњем дечаку који је 1997. године у центру Београда, само зато што је Ром, до смрти претучен. Тим поводом Заштитник грађана је издао саопштење у којем је поред осталог: „Чинимо то уверени да се трајно сузбијање идеологија и понашања заснованих на расном или етничком екслузивизму не може постићи само административним забранама и судским поступцима. За постизање коначног циља – елиминисања сваког облика расистичког, шовинистичког понашања и дискриминације засноване на таквим идејама – поред оштрих санкција од кључног значаја је доношење и спровођење мера усмерених ка оснаживању друштвених вредности, какве су враћање значаја васпитању и образовању, побољшање његовог квалитета и доступности, борба против дискриминације и заштита достојанства грађана свуда и у свакој прилици. Симболичан пример и део свеобухватне политике сузбијања расизма и шовинизма је да се једна од београдских основних школа назове по Душану Јовановићу, детету које је страдало искључиво због безуме мржње појединаца према његовом народу.

 

19.03.2009. РАЗГОВОР ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА САШЕ ЈАНКОВИЋА СА СТУДЕНТИМА ИЗ ПРИШТИНЕ – О проблемима образовања, признавања диплома и интеграцији у друштвени систем Заштитник грађана је разговарао са студентима приштинског Универзитета.

 

19.02.2009. РАЗГОВОР У ОПШТИНИ НОВИ ПАЗАР – Са градоначелником Новог Пазара господином Ђерлеком заменик Заштитника грађана је разговарао о проблемима у вези с оснивањем Савета за Међунационалне односе, остваривањем права на службену употребу језика, образовања и информисања националних мањина.

 

18.02.2009. РАЗГОВОР У ОПШТИНИ ТУТИН – Наставак разговора о остваривању права националних мањина али и односу локалне самоуправе према мултиетничности и функционисању независних тела у локалним самоуправама заменик Заштитника грађана је обавио у Тутину где се сусрео са општинским властима и НВО.

 

17.02.2009. РАЗГОВОРИ У ОПШТИНАМА ПРИЈЕПОЉЕ И ПРИБОЈ – У вези са остваривањем права на службену употребу језика и другим правима националних мањина заменик Заштитника грађана је разговарао са председником СО Пријепоље, председником општине Прибој и председником општинске скупштине. Разговори су обављени и са начелницима општинских управа, полицијских управа и НВО.

 

13.02.2009. На иницијативу Заштитника грађана Саше Јанковића, организован је састанак са локалним омбудсманима о проблемима расељавања ромских насеља и положају Рома у Србији. Увод у дискусију била су излагања Заштитника грађана, његовог заменика за националне мањине и др Рајка Ђурића вишег саветника у Стручној служб

 

12.02.2009. Заштитник грађана Саша Јанковић разговарао је са челним људима општина Бујановац, Медвеђа и Прешево о остваривању људских и мањинских права.

 

04.02.2009. РАЗГОВОРИ У ОПШТИНАМА БЕЧЕЈ И СРБОБРАН – У сарадњи са заштитником грађана општине Бечеј заменик Заштитника грађана Горан Башић је обавио разговор у вези с проблемима остваривања мањинских права са челницима општинских самоуправа, са грађанима, НВО, начелником полицијске управе. У ОШ „Шаму Михаљ“ заменика ЗГ су упознали с проблемима у вези с комуникацијом с Министарством просвете и остваривањем права на зараду.

 

30.01.2009. РАЗГОВОРИ У ОПШТИНАМА КУЛА И ВРБАС – О положају Русина, Мађара, Рома и припадника других националних мањина заменик Заштитника грађана Горан Башић је разговарао са представницима националних савета националних мањина, грађанима, али и са челницима општинских управа.

 

29.01.2009. РАЗГОВОРИ У ОПШТИНАМА СЕНТА И НОВИ БЕЧЕЈ – Заменик Заштитника грађана Горан Башић обавио је разговоре са председницима општина, члановима општинских већа, одборницима, школских управа, НВО и грађанима у вези са проблемима остваривања права националних мањина.

10.12.2008. ДАН ЉУДСКИХ ПРАВА – Обележавајући Дан људских права заменик Заштитника грађана је са сарадницима обишао општину Топола и са председником општине разговарао о расељавању Рома из нехигијенског насеља у центру општине. Заменик је посетио и локалне Роме и њихову НВО „Ђурђевак“.

 

08.12.2008. Састанак са представницима Румуна у Овчи – Заменик Заштитника грађана Горан Башић и саветница у Стручној служби Зорица Зелен разговарали су са представницима Румуна насељених у Овчи. Разговор је био посвећен проблемима у вези са најављеним планским насељавањем Рома из градских насеља у Овчу у којој су традиционално настањени Румуни.

 

28.11.2008. Заштитник грађана је почео са прикупљањем података о остваривању права националних мањина у локалним самоуправама. Институцијама и установама у 68 вишеетничких градова и општина упућени су упитници који се односе на различите аспекте остваривања права националних мањина. Циљ је да се на основу прикупљених и проверених података установи базе података о остваривању права националних мањина као основа за планирање и предузимање како активности за унапређење заштите права националних мањина, тако и добра управа у мултиетничким локалним заједницама.

 

14.11.2008. Заменик Заштитника грађана др Горан Башић обавио је разговоре у Новом Пазару са представницима општинске самоуправе у вези са остваривањем права бошњачке националне мањине. Заменик заштитника грађана је разговарао и са представницима школских управа новопазарских основних школа и Гимназију.

 

13.11.2008. „ПРОБЛЕМИ У ОБРАЗОВАЊУ НА ЈЕЗИЦИМА МАЊИНА“ - Заштитник грађана је одржао састанак с представницима Националних савета националних мањина посвећен проблемима образовања на језицима националних мањина.

 

10.11.2008. КОВАЧИЦА - Заменик Заштитника грађана за права националних мањина др Горан Башић посетио је вишеетничку општину Ковачица и у основним школама у којима се настава предаје на језицима националних мањина разговарао са наставницима и представницима школске управе.