а

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
OPŠTINA PREŠEVO\r\n

\r\n
 
\r\n

Opština Preševo se nalazi u Pčinjskom okrugu i rasprostire se na  264 km². Pored Preševa kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Aliđerce, Berčevac, Bujić, Bukarevac, Bukuvac, Buštranje, Golemi Dol, Gornja Šušaja, Gospođince, Depce, Donja Šušaja, Žujince, Ilince, Kurbalija, Ljanik, Mađare, Miratovac, Norča, Oraovica, Pečeno, Rajince, Ranatovce, Reljan, Svinjište, Sefer, Slavujevac, Stanevce, Strezovce, Trnava, Cakanovac, Cerevajka, Crnotince i Čukarka. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Preševu je živelo 3.080 stanovnika.

\r\n

 

\r\n

NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA*

\r\n

(Popis 2011. godina)

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

UKUPNO STANOVNIKA

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

UKUPNO

\r\n
\r\n

%

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

UKUPNO

\r\n
\r\n

%

\r\n
\r\n

3.080

\r\n
\r\n

Srbi

\r\n
\r\n

2.294

\r\n
\r\n

74.48

\r\n
\r\n

Romi

\r\n
\r\n

271

\r\n
\r\n

8.80

\r\n
\r\n

Albanci

\r\n
\r\n

416

\r\n
\r\n

13.50

\r\n
Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Egipćani (1), Jugosloveni (1), Mađari (1), Makedonci (14), Muslimani (2), Hrvati (1), Nepoznato (79), Ukupno (99 - 3.22%)
\r\n

*podatak o broju građana albanske nacionalnosti je samo na osnovu popisanog stanovništva, jer se Albanci nisu odazvali Popisu stanovništva 2011. godine, a prema rezultatima popisa u 2002. godini, bilo je 31.098 Albanaca ili 89,1% od ukupnog broja stanovnika

\r\n

NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

\r\n

U opštini Preševo u  službenoj upotrebi su sprski jezik i pismo i  albanski jezik i pismo, po Statutu opštine Preševa – koji nije dostavljen u prilogu.

\r\n

U opštinskoj upravi upis ličnog imena u matične knjige vrši se na jezicima nacionalnih manjina, a svi izvodi se izdaju na srpskom jeziku. Nazivi naseljenih mesta, ulica, javnih ustanova i topografski nazivi nisu dvojezični.

\r\n

U Preševu postoji jedna predškolska ustanova, sedam osnovnih škola i dve srednje škole u kojima se organizuje nastava na albanskom jeziku i celokupno administriranje u tim školama je dvojezično.

\r\n

 

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
download:
STATUT OPŠTINE PREŠEVO
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE