а

Саопштење Заштитника грађана о стручном састанку посвећен проблемима у образовању на језицима мањина

(13. новембар 2008. године, Београд) – Заштитник грађана је организовао састанак посвећен проблему образовања на језицима националних мањина. Представници Националних савета националних мањина у Србији су представили опште и специфичне нормативне и фактичке проблеме у вези са остваривањем права на образовање припадника заједница које представљају. На основу њих Заштитник грађана ће размотрити потребе упућивања препорука надлежним органима у вези са унапређивањем права на образовање националних мањина.

Заменик Заштитника грађана задужен за заштиту и унапређење људских и мањинских права, Горан Башић, истакао је да ће, поред мишљења националних савета у овом важном сегменту културне аутономије коју остварују на основу Устава и Закона, Заштитник грађана, пре него што донесе одговарајуће препоруке, посетити образовне установе у којима се организује настава на језицима националних мањина и обавити разговоре са управом школа, наставницима, родитељима и децом.

Такође, скренута је пажња да су изворне надлежности у вези са остваривањем права на образовања на матерњим језицима националних мањина поверене Министарству просвете и Министарству за људска и мањинска права.

(крај саопштења)

Заједничко саопштење Заштитника грађана поводом међународног дана Рома

Упркос досадашњим настојањима државних органа и органа локалне самоуправе да унапреде степен остваривања и заштите права Рома у Републици Србији, Роми су још увек једна од најрањивијих група грађана и суочавају се са посебно великим тешкоћама у остваривању и заштити својих права.

Свим институцијама, државним и локалним, предстоји још напорнији рад на спровођењу акционих планова, усвојених 2005, за побољшање положаја Рома, као и рад на утврђивању целовите државне стратегије социјално-економске интеграције ромске популације.

Заштитник грађана ће у оквиру својих надлежности инсистирати на доследном спровођењу и заштити индивидуалних и колективних права Рома, али и на ширењу културе људских и мањинских права која, поред осталог, подразумева спречавање сваког облика дискриминације и оснаживање посебно рањивих мањинских заједница.

Саопштење Заштитника грађана поводом кривичне пријаве због расапиривања националне, верске мржње

Заштитник грађана Републике Србије, Саша Јанковић поднео је данас кривичну пријаву Окружном јавном тужилаштву против Н. Н. лица због изазивања и распиривања националне мржње и нетрпељивости према Сомборцима албанске етничке припадности.

У Сомбору су протеклих дана непозната лица поново делила летке којим је позивано на нетрпељивост према Сомборцима припадницима албанске националне мањине кроз бојкот њихових производа. Након консултација са Покрајинским омбудсманом др Петром Теофиловићем и сомборским омбудсманом Ирином Бурком-Парчетић, републички Заштитник грађана оценио је да дељење летака у Сомбору угрожава како грађане Сомбора несрпске националности, тако и права и вредности на којима је заснована Република Србија.

Саопштење Заштитника о поступку Заштитника грађана о правном статусу ЦРЦ у Србији

Поводом информација у медијима о активностима и надлежностима Заштитника грађана (омбудсмана) у вези са уписом Црногорске православне цркве у Регистар верских организација, и притужбом коју су поводом одбијања тог уписа Заштитнику најавили представници те организације.

Без прејудицирања било ког питања, Заштитник грађана подсећа да омбудсман не може покренути поступак пре него што заинтересовани грађанин, односно организација не исцрпи сва правна средства, сем ако прети ненадокнадива штета или ако се притужба односи на повреду принципа добре управе, посебно некоректан однос органа управе према подносиоцу притужбе, неблаговремен рад или друга кршења правила етичког понашања запослених у органима управе. Сваку притужбу Заштитник грађана ће ценити према овим, законом утврђеним критеријумима.

Истовремено, Заштитник грађана уочио је да многи стручњаци и домаћа и релевантна међународна тела указују на могућност да поједина решења Закона о црквама и верским заједницама и његова рестриктивна примена могу отежавати или онемогућавати пуно остваривање верских слобода и права гарантованих Уставом Републике Србије.

Зато ће у наредном периоду Заштитник грађана искористити своја овлашћења, што укључује разговоре са надлежним институцијама извршне власти, заинтересованим грађанима и групама и консултовање стручњака, како би оценио да ли постоје стварни недостаци у прописима који доводе до повреда права грађана. Ако утврди да је закон мањкав, односно да у његовој примени има пропуста, Заштитник ће иницирати измене закона, односно препоручити органима који га примењују како да отклоне уочене пропусте. Уколико посумња у уставност појединих одредби закона, Заштитник грађана ће покренути поступак оцене уставности пред Уставним судом Србије. С обзиром на општост и значај овог питања, јавност ће бити обавештавана о току тог поступка.