а

Препоруке Министарству унутрашњих послова у вези с поступком утврђивања држављанства Републике Србије

Препоруке Управи за грађанска стања и опште послове Града Ниша у вези с поступком додатног уписа чињенице држављанства Републике Србије у матичну књигу рођених

Препоруке Министарству културе, информисања и информационог друштва у вези са очувањем етно-културног идентитета националних мањина

Заштитник грађана утврдио да Министарство културе, информисања и информационог друштва није обезбедило услове за заштиту културног идентитета припадницима албанске, бошњачке, бугарске и ромске националне мањине

 

Мишљење са препоруком Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу у вези са усвајањем акционих планова за унапређење положаја Рома за период од 2012. до 2014. године

Период за спровођење Акционог плана, који је усвојен у оквиру Стратегије за унапређивање положаја Рома је истекао, те је стога неопходно да се усвоји акциони план за наредни период како би се обезбедило спровођење циљева и мера Стратегије, каже се у Мишљењу са препоруком Заштитника грађана које је упућено Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу

 

Општина Пријепоље није обезбедила да имена органа која врше јавна овлашћења, назив јединице локалне самоуправе, називи насељених места, тргова и улица као и други топоними буду исписани и на језику бошњачке националне мањине, сагласно одредбама Закона о службеној употреби језика и писама, утврдио је Заштитник грађана