а

Градска управа Града Лесковца није правовремено обезбедила нужни смештај расељеним породицама

Заштитник грађана утврдио да је Градска управа Града Лесковца пропуштајући да, правовремено и ефикасно поступи и обезбеди одговарајући нужни смештај расељеним породицама из неформалног насеља поред „Белвила“ угрозила процес њихове укупне интеграције

 

Утврђење и препоруке Заштитника грађана

Градска управа Града Ниша начинила пропуст у обезбеђивању смештаја расељеним лицима

Градска управа Града Ниша није обезбедила расељеним породицама из неформалног насеља поред „Белвила“ нужни смештај у коме је доступна вода и струја, утврдио је Заштитник грађана

 

Утврђење и препоруке Заштитника грађана

Министарство рада и социјалне политике није поступало у расељавању Рома и њиховој интеграцији у новој средини

Министарство рада и социјалне политике, упркос томе што је у складу са позитивним законима у обавези да се стара о интеграцији Рома у локалну средину, није поступало приликом расељавања Рома из неформалног насеља поред „Белвила“, нити је учествовало у интеграцији расељених грађана у локалне заједнице у које су пресељени, утврдио је Заштитник грађана

 

Утврђење и препоруке Заштитника грађана

Пропусти Министарства за људска и мањинска права узроковали проблеме током расељавања становника из неформалног насеља поред „Белвила“

Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу је пропустило да благовремено спроведе Препоруку Заштитника грађана о формирању званичне радне групе која треба да прати расељавања неформалних насеља и припреми пропис којим ће се уредити поступање надлежних органа приликом њихових расељавања, што је погодовало испољавању проблема током расељавања становника из неформалног насеља поред „Белвила“, утврдио је Заштитник грађана

 

Утврђење и препоруке Заштитника грађана

Препорука за обезбеђивање техничких услова у Службама за катастар непокретности за издавање преписа листа непокретности и на језицима и писмима националних мањина који су у службеној употреби у тим јединицама локалне самоуправе