а

Препорука Републичком фонду за здравствено осигурање да обезбеди остваривање права на здравствено осигурање грађанима ромске националности који немају стално пребивалиште, односно боравиште у Републици Србији

Заштитник грађана је утврдио да Градска управа Града Крушевца, Одсек за општу управу, скупштинске и заједничке послове, није одлучивала у законом прописаном року по захтевима грађана, чиме је отежала остваривање њихових права и интереса

Препорука општини Сурдулица да обезбеди одговарајући нужни смештај ромској породици која је расељена из неформалног насеља поред „Белвила“ на Новом Београду

Министарство просвете и науке учинило је пропуст у раду тако што решавајући по захтевима притужитеља није донело управни акт, већ је одлучивало у форми обавештења, утврдио је Заштитник грађана.

 

Утврђење и препоруке Заштитника грађана
Одговор органа о поступању по препоруци, притужиља из Горњег Милановца
Одговор органа о поступању по препоруци, притужиља из Чачка

Секретаријат за социјалну заштиту градске управе Града Београда пропустио да пружи неопходна обавештења расељеним лицима

Секретаријат за социјалну заштиту градске управе Града Београда пропустио је да у припреми пресељење из неформалног насеља поред „Белвила“ организује више консултација са становницима и да им на тај начин пружи правовремена обавештења и прикупи информације од значаја за ефикаснију организацију расељавања, а посебно заштиту људских права, утврдио је Заштитник грађана.

 

Утврђење и препоруке Заштитника грађана