а

Препорука Министарству финансија и привреде, Управи царина

 

Утврђење и препоруке Заштитника грађана

Препорука градској управи у Новом Пазару у вези са обезбеђивањем услова за интеграцију Рома

 

Утврђење и препоруке Заштитника грађана

Неодлучивањем у законом прописаном року Министарство правде и државне управе отежава грађанима да благовремено и ефикасно остварују своја права – утврдио је Заштитник грађана.

Неодлучивањем у законом прописаном року Градска управа града Јагодине је проузроковала повреду права грађана и принципа добре управе, утврдио је Заштитник грађана

Препорука Градској управи Града Београда, Секретаријату за управу, Одсеку за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Чукарица да по захтеву странке поступи у складу са Законом о општем управном поступку и да у будућем раду поштује принцип добре управе