а

Препорука општини Сјеница ради доследне примене Закона о националним саветима националних мањина

Препорука општини Пријепоље ради доследне примене Закона о националним саветима националних мањина

Препорука општини Прибој ради доследне примене Закона о националним саветима националних мањина

Препорука граду Новом Пазару ради доследне примене Закона о националним саветима националних мањина

Предлог измена Закона о ванпарничном поступку