а

Надлежни органи да предузму све мере како би се обезбедили услови за становање у заштићеним условима за најугроженије грађане

Заштитник грађана упутио мишљење Министарству унутрашњих послова и Министарству рада, запошљавања и социјалне политике

Препорука општини Прешево ради доследне примене Закона о националним саветима националних мањина

Препорука - општинско веће општине Прешево је својим закључком прекршило уставом и законом загарантована права грађана