а

\r\n

Autorski tekst Zamenika Zaštitnika građana o raseljavanju Roma