а

1

Ада
2

Алибунар
3

Апатин
4

Бабушница
5

Бач
6

Бачка Паланка
7

Бачка Топола
8

Бачки Петровац
9

Бела Паланка
10

Бела Црква
11

Беочин
12

Бечеј
13

Бојник
14

Бољевац
15

Бор
16

Босилеград
17

Бујановац
18

Врање
19

Врбас
20

Вршац
21

Голубац
22

Димитровград
23

Дољевац
24

Жабаљ
25

Жагубица
26

Житиште
27

Житорађа
28

Зрењанин
29

Инђија
30

Ириг
31

Кањижа
32

Кикинда
33

Ковачица
34

Ковин
35

Коцељева
36

Кула
37

Кучево
38

Мајданпек
39

Мали Иђош
40

Медвеђа
41

Неготин
42

Нова Варош
43

Нова Црња
44

Нови Бечеј
45

Нови Кнежевац
46

Нови Пазар
47

Нови Сад
48

Оџаци
49

Панчево
50

Петровац
51

Пландиште
52

Прешево
53

Прибој
54

Пријепоље
55

Сента
56

Сечањ
57

Сјеница
58

Сомбор
59

Србобран
60

Сремски Карловци
61

Стара Пазова
62

Суботица
63

Сурдулица
64

Темерин
65

Тител
66

Тутин
67

Чока
68

Шид

 

OPŠTINA PLANDIŠTE

 

Opština Plandište se nalazi u Južno-banatskom okrugu i rasprostire se na 383 km². Pored Plandišta kao opštinskog centra ova površina obuhvata i naselja: Banatski Sokolac, Barice, Velika Greda, Veliki Gaj, Dužine, Jermenovci, Kupinik, Laudonovac, Margita, Markovićevo, Miletićevo, Stari Lec i Hajdučica. Prema podacima Popisa stanovništva iz 2011. godine u Plandištu je živelo 11.336 stanovnika.

 

 NACIONALNA PRIPADNOST STANOVNIŠTVA

(Popis 2011. godina)

UKUPNO STANOVNIKA

 

UKUPNO

%

 

UKUPNO

%

11.336

Srbi

5.868

51.77

Slovaci

616

5.43

 

Mađari

1.280

11.29

Romi7145.38
Makedonci

1.042

9.19

 

 

Rumuni

784

6.92

 

 

Manjine koje imaju ispod 1% u ukupnom stanovništvu opštine, prema broju stanovnika: Albanci (5), Bugari (16), Bunjevci (8), Grci (1), Egipćani (1), Jugosloveni (16), Muslimani (7), Nemci (26), Slovenci (29), Ukrajinci (5), Hrvati (34), Crnogorci (12), Česi (1), Ostali (22), Nisu se izjasnili (1027), Regionalna pripadnost (83), Nepoznato (172), Ukupno (1465 - 12.93%)

 

  NIVO OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično pismo, mađarski jezik i latinično pismo, rumunski jezik i latinično pismo i slovački jezik i latinično pismo (član 5. Statuta). Nazivi naseljenih mesta, ulica, javnih ustanova i topografski nazivi su višejezični.  U opštinskoj upravi ostvaruju se prava na upis ličnog imena na jezicima nacionalnih manjina, a svi izvodi se izdaju na jezicima nacionalnih manjina.

Statutom opštine uređeni su položaj, način izbora i nadležnosti Saveta za međunacionalne odnose (član 113., 114., 115., 116., 117., 118. i 119. Statuta) dok Zaštitnika građana nije predviđen Statutom opštine. Prvi Savet za međunacionalne odnose ustanovljen je Odlukom Skupštine opštine 28. novembra 2003. godine.

U Plandištu postoji dečiji vrtić i tri osnovne škole. U jednoj osnovnoj školi nastava se odvija na mađarskom i na rumunskom jeziku, a u jednoj osnovnoj školi slovački jezik se izučava kao jezik društvene sredine. Celokupna administriranja u tim školama su dvojezična.

 

download:
STATUT OPŠTINE PLANDIŠTE
SAVET ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE

 

 

 

ОПШТИНА БАБУШНИЦА

 

Општина Бабушница се налази у Пиротском округу и распростире се на 529 км². Поред Бабушнице као општинског центра ова површина обухвата и насеља: Александровац, Бердуј, Берин Извор, Богдановац, Братишевац, Брестов Дол, Вава, Валниш, Велико Боњинце, Војници, Врело, Вучи Дел, Горње Крњино, Горњи Стрижевац, Горчинци, Грнчар, Дол, Доње Крњино, Доњи Стрижевац, Драгинац, Дучевац, Завидинце, Звонце, Извор, Јасенов Дел, Калуђерово, Камбелевци, Кијевац, Лесковица, Линово, Љуберађа, Мало Боњинце, Масуровци, Мезграја, Модра Стена, Нашушковица, Остатовица, Пресека, Проваљеник, Радињинци, Радосињ, Радошевац, Ракита, Раков Дол, Раљин, Ресник, Стол, Стрелац, Студена, Сурачево, Црвена Јабука, Штрбовац. Према подацима Пописа становништва из 2011. године у Бабушници је живело 12.307 становника.

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ СТАНОВНИШТВА

(Попис 2011. година)

УКУПНО СТАНОВНИКА

 

УКУПНО

%

 

УКУПНО

%

12.307

Срби

10.933

88.83

Бугари

632

5.13

Роми

244

1.98

Мањине које имају испод 1% у укупном становништву општине, према броју становника: Албанци (1), Бошњаци (1), Грци (3), Југословени (9), Македонци (5), Муслимани (1), Немци (3), Румуни (3), Хрвати (2), Црногорци (1), Остали (2), Нису се изјаснили (336), Регионална припадност (2), Непознато (129), Укупно (498 – 4,06%)

 

НИВО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

На територији Општине у службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо  (члан 5. Статута). У општинској управи нема услова за  упис личног имена у матичне књиге на језику и писму националних мањина, а сви изводи се издају на српском језику. Називи насељених места, улица, јавних установа и топографски називи нису двојезични.

Статутом општине уређени су положај, начин избора и надлежности Савета за међунационалне односе (члан 118. Статута) и Заштитника грађана (члан 117. Статута). Савет за међунационалне односе није основан као ни институција локалног омбудсмана. У свим образовним установама на територији општине Бабушница настава се изводи на српском језику.

Преузимања:
СТАТУТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ

ОПШТИНА

БАЧКА ТОПОЛА

TOPOLYA KÖZSÉG

Општина Бачка Топола се налази у Северно-бачком округу и распростире се на 596 км². Поред Бачке Тополе као општинског центра ова површина обухвата и насеља: Багремово, Бајша, Бачки Соколац, Богараш, Горња Рогатица, Гунарош, Зобнатица, Кавило, Карађорђево, Криваја, Мали Београд, Мићуново, Ново Орахово,Његошево, Оборњача, Томиславци, Панонија, Пачир, Победа, Светићево, Средњи Салаш, Стара Моравица. Према подацима Пописа становништва из 2011. године у Бачкој Тополи је живело 33.321 становника.

 

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ СТАНОВНИШТВА

(Попис 2011. година)

УКУПНО СТАНОВНИКА

УКУПНО

%

УКУПНО

%

33.321

Мађари

19.307

57.94

Црногорци

349

1.04

Срби

9.830

29.51

     

Мањине које имају испод 1% у укупном становништву општине, према броју становника: Албанци (60), Бошњаци (6), Буњевци (206), Горанци (14), Јевреји (1), Југословени (200), Македонци (39), Муслимани (46), Немци (41), Роми (100), Румуни (7), Руси (3), Русини (254), Словаци (120), Словенци (50), Украјинци (20), Хрвати (330), Чеси (4), Остали (48), Нису се изјаснили (1.207), Регионална припадност (333), Непознато (746), Укупно (3.835 – 11.51%)

 

НИВО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

У Општини у службеној употреби су српски и мађарски језик и писмо, а на подручју насељеног места Ново Орахово, поред српског и мађарског језика у службеној употреби је и русински језик и писмо, а на подручју насељеног места Бајша поред српског и мађарског језика у службеној употреби је и словачки језик и писмо (чл-5 Статута). Називи насељених места, улица, јавних установа и топографски називи су исписани на језицима националних мањина. У општинској управи остварују се права на упис личног имена на мађарском, русинском и словачком језику и писму, а сви изводи се издају на мађарском, русинском и словачком језику.

Статутом општине уређени су положај, начин избора и надлежности Савета за међунационалне односе (члан 57 .и 58. Статута) и Заштитника грађана (члан 122. Статута). Први Савет за међунационалне односе установљен је Одлуком Скупштине општине 10. новембра 2005. године. а институција локалног омбудсмана успостављена је од 01.04.2003. године, по сада важећој Одлуци о заштитнику грађана (,,Сл. Лист Општине Бачка Топола,, број:6/09), која је донета од стране Скупштине општине Бачка Топола дана 28. маја 2009. године функцију Заштитника грађана обавља Миладин Нешић.

У Бачкој Тополи постоје три вртића са десет издвојених одељења, девет основних и три средње школе, с тим да се у три основне школе обавља образовање и васпитање ученика ометених у развоју. У свим образовним установама настава се организује на српском и мађарском језику, а целокупно администрирање у школама је двојезично.

Преузимања:
СТАТУТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ

ОПШТИНА

БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

OBEC

BÁČSKY PETROVEC

Општина Бачки Петровац се налази у Јужно-бачком округ и распростире се на 158 км². Поред Бачког Петровца као општинског центра ова површина обухвата и насеља: Гложан, Кулпин и Маглић. Према подацима Пописа становништва из 2011. године у Бачком Петровцу је живело 13.418 становника.

 

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ СТАНОВНИШТВА

(Попис 2011. година)

УКУПНО СТАНОВНИКА

УКУПНО

%

УКУПНО

%

13.418

Словаци

8.772

65.37

     

Срби

3.512

26.17

Мањине које имају испод 1% у укупном становништву општине, према броју становника: Албанци (26), Бошњаци (3), Бугари (3), Грци (6), Југословени (58), Мађари (74), Македонци (12), Муслимани (13), Немци (10), Роми (108), Руси (3), Русини (17), Словенци (10) Украјинци (6), Хрвати (91), Црногорци (16), Чеси (2), Остали (12), Нису се изјаснили (538), Регионална припадност (109), Непознато (17), Укупно (1.134 – 8.45%)

 

НИВО ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

На територији Општине у службеној употреби је српски језик, ћирилично и латинично писмо и словачки језик и његово писмо ( члан 9. Статута). Називи насељених места, улица, јавних установа и топографски називи су двојезични. У општинској управи остварују се права на упис личног имена на словачком језику и писму, а сви изводи се издају и на словачком језику.

Статутом општине уређени су положај, начин избора и надлежности Савета за међунационалне односе (члан 157., 158., 159.,160., и 161. Статута) и Заштитника грађана (члан 149., 150., 151., 152., 153., 154., 155. и 156. Статута). Први Савета за међунационалне односе образован је Одлуком Скупштине општине 18. марта 2005. године.

У Бачком Петровцу постоје четири основне и једна средња школе. У три основне школе и у средњој школи настава се изводи и на словачком језик. У школама у којима се изводи двојезична настава целокупна администрирања су двојезична.

Преузимања:
СТАТУТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ