а

POTPISAN SPORAZUM O RAZUMEVANJU – NOVI POČETAK REŠAVANJA PROBLEMA “PRAVNO NEVIDLJIVIH“ LICA

Ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu u Vladi Republike Srbije Milan Marković, zamenik zaštitnika građana Republike Srbije dr Goran Bašić i šef Predstavništva Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice Eduardo Arboleda, potpisali su 9. aprila 2012. godine Sporazum o razumevanju kojim se uspostavlja bliža saradnja na realizaciji aktivnosti koje imaju za cilj podršku pripadnicima romske nacionalne manjine u postupku naknadnog upisa u matičnu knjigu rođenih.

Potpisivanje Sporazuma o razumevanju predstavlja novi početak u rešavanju problema “pravno nevidljivih“ lica, istakao je zamenik zaštitnika građana dr Goran Bašić i naglasio značaj dosadašnjih inicijativa Zaštitnika građana u ovom domenu, pre svega Inicijative za izmenu i dopunu Zakona o vanparničnom postupku, kojom bi se licima, bez priznatog građanskog statusa, omogućilo da to učine i u postupku pred sudom u razumnom roku. Zamenik zaštitnika građana je naveo da očekuje da će se Sporazumom omogućiti rešavanje problema “pravno nevidljivih” lica kojih u najvećem broju ima u romskoj populaciji, kao i da će matične službe sprovoditi upustva Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu u interesu svih građana Srbije.

Nakon konstituisanja nove Vlade Republike Srbije 27. jula 2012. godine, primenu Sporazuma o razumevanju koji je potpisan sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu preuzelo je Ministarstvo pravde i državne uprave.

Sporazum o razumevanju

Sporazum o izmeni Sporazuma o razumevanju